Elektronikprobleme Sfera 80 nsl 1994 / Relais? Laderegler? Kontakte?